Garnalenkoningin 2022 – Malou Claassen

Malou Claassen is de Garnalenkoningin van 2022! Vanwege de Corona konden er in de jaren 2020 en 2021 geen Pinksterfeesten georganiseerd worden en er was dus ook géén nieuwe Garnalenkoningin. Ze moest dit grote geheim dus dus drie jaar (!) met zich meedragen. Op maandag 6 juni 2022 werd het dan toch eindelijk bekend! Malou Claassen is de Garnalenkoningin van het seizoen 2022-2023!

Malou is een boerendochter uit de omgeving van Zoutkamp en eigenaresse van Restaurant ZK 86. Ze woont inmiddels ook met haar vriend in Zoutkamp.

Haar ontvangst op Tweede Pinksterdag was werkelijk stormachtig. Het weer werkte juist op het tijdstip van de ontvangst van de nieuwe Garnalenkoningin niet mee! Vanwege het slechte weer sprak de kersverse Garnalenkoningin haar rede niet uit vanaf het podium naast de haar zo wel bekende ZK86, maar in het Visserijmuseum.

De hofdames zijn Dani Lukkien en Femke de Vries, het bloemenmeisje is Nadine van de Veen.

De Garnalenkoningin en haar hofhouding

Troonrede

Garnalenkoningin Malou Claassen leest de troonrede

In de troonrede refereerde Malou aan de verliezen. ‘Alvorens aan mijn troonrede te beginnen, sta ik stil bij degenen die ons in de afgelopen jaren zijn ontvallen. Zowel onder de drijvende krachten achter de Pinksterfeesten in ons dorp als onder de bemanning van onze vloot vielen lege plekken. De band met de zee blijft een dubbelzinnige. We dienen op onze hoede te blijven voor haar grillen.’

Ook haalde ze de uitdagingen aan waarmee de schippers geconfronteerd worden. ‘Door het wegvallen van feestelijkheden tijdens de Coronapandemie daalde de vraag naar ons zeebanket. De geringe corona-uitkeringen konden de gederfde besommingen niet compenseren. Momenteel staan mijn vissers voor twee aanzienlijke dilemma’s. Ten eerste zijn er de immense brandstofprijzen, die de vraag oproepen of de kosten van het uitvaren opwegen tegen de baten van de vangsten. In het kielzog van dit vraagstuk bevindt zich het stikstofprobleem. Boeren en schippers zitten in hetzelfde schuitje waar het de stikstofrestricties betreffen. Nog voor 2023 dienen mijn garnalenvissers te beschikken over een nieuwe NB-wetvergunning. De gebieden waar mijn vissers het roze goud boven water mogen halen, worden ook nog eens telkens schaarser. In het gebied van de Borkumste stenen moest deze keer een stuk kostbaar viswater worden ingeleverd.’

Ze sloot haar troondrede positief af. ‘De komende jaren zullen De Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp vorm krijgen. Met dit project krijgt de dijk voor het eerst sinds 1969 weer officieel haar waterkerende functie terug. De oude sluis wordt gerenoveerd en krijgt deels de functie van schutsluis. Dit gaat gepaard met diverse transities. Deze krachttoer betreft een unieke samenwerking tussen waterschap, provincie en gemeente Het Hogeland en getuigt van vertrouwen in de toekomst van ons Zoutkamp.’

Download de volledige Troonrede als PDF

Koninginneblog

Presentatie Dorpsvisie Zoutkamp

24 maart 2023|

De Garnalenkoningin bood namens Dorpsbelangen Zoutkamp de Dorpsvisie Zoutkamp 2022-2027 aan aan burgemeester Henk Jan Bolding.

Reddingsboei voor de Visserij

17 maart 2023|

De Garnalenkoningin overhandigde een reddingsboei aan minister Adema, uit naam van en getekend door vele vissers, waarmee ze vroegen om stabiliteit, rust en vertrouwen in de visserijsector.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp van start!

17 maart 2023|

De Garnalenkoningin is uitgenodigd bij de officiële start van de werkzaamheden voor de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Als symbolische handeling mocht ze zelf (!) de eerste hap uit de dijk nemen, wat de start symboliseerde van

Lees meer in het Koninginneblog van Malou

Koninginneschip

Koninginneschip ZK 5

De ZK 5 van Harrold Broere is dit jaar het Koninginneschip. Het was de eer aan hem om met zijn schip de Garnalenkoningin en haar complete hofhouding op te halen vanuit Oostmahorn.

Mooiste machinekamer

Tjeerd Dussel bokaal