Vrijdag 13 september is de Garnalenkoningin samen met Michiel Broere, Robin Bouma, Onne Nienhuis en enkele leden
van Stichting Vlaggetjesdag naar het Ronald McDonald Huis geweest. Daar hebben zij de cheque met een bedrag van €8000,-
aan Annemarie Nienhuis overhandigd. Dit bedrag is ingezameld door o.a. de Noordelijke Garnalenvissers en handelaren.