Zaterdag 14 december heeft de Garnalenkoningin samen met het Bloemenmeisje WinterWelvaart Zoutkamp geopend. Dit heeft ze
gedaan door de scheepshoorn te laten klinken. Vervolgens heeft zij een korte openingsrede uitgesproken. Tenslotte
heeft zij aan de vrijwilligers van het Visserijmuseum een oorkonde uitgereikt als dank voor hun inzet.