Informatie

Verkeersmaatregelen:

Wegafzettingen:
Op woensdag  5 juni ’19 wordt in Zoutkamp begonnen met de opbouw van de kermis. Hiervoor worden de volgende straten afgesloten voor alle verkeer:

  • Sluisweg
  • Dorpsstraat (gedeeltelijk)
  • Dorpsplein
  • Churchillweg (gedeeltelijk)

Na dinsdag 4 juni ’19  is het niet toegestaan om op boven genoemde wegen (of delen daarvan) te parkeren.

Tijdens het evenement zijn de volgende wegen afgesloten;

  • Sluisweg
  • Hellingstraat
  • Marnestraat
  • Churchillweg
  • Reitdiepskade (t.h.v. Gruno)
  • H.J. Siccamastraat (t.h.v. t-splitsing met de Hunsingoweg)

Parkeren:
Tijdens Vlaggetjesdag (maandag 10 juni) worden  aan de noordoostzijde van Zoutkamp drie parkeerplaatsen ingericht. (IJsbaan en terrein Heiploeg aan de Panserweg en in een weiland aan de Strandweg). De parkeerterreinen worden aangegeven door borden. Het parkeren wordt begeleid door verkeerregelaars. Om het geheel goed te laten verlopen wordt u verzocht hun aanwijzingen op te volgen. Het parkeren geschied op eigen risico en kost € 3,00 per voertuig.

Houders van een invalidenparkeerkaart kunnen op vertoon van deze kaart parkeren nabij jachtwerf Gruno aan de Reitdiepskade in Zoutkamp.

Er mag niet geparkeerd worden op de Nittersweg en Panserweg. Deze wegen maken deel uit van de calamiteitenroute en moeten gedurende het evenement vrij blijven voor voertuigen van de dienstverleners ten tijde van calamiteiten. Tegen parkeren op genoemde wegen zal worden gehandhaafd.

Parkeerkaart:
Op vertoon van een (gratis) parkeerkaart kan men bij wegafzettingen Zoutkamp in- en uitrijden. De parkeerkaarten zijn inmiddels vergeven en kunnen niet meer worden aangevraagd.

De parkeerkaart is bedoeld voor de volgende doelgroepen:
Inwoners van Zoutkamp die het dorp op 10 juni in- en uit moeten.
Deelnemers aan activiteiten die van buiten Zoutkamp komen.
Personen die op 10 juni in Zoutkamp moeten werken en van buiten Zoutkamp komen.

Meevaren met seniorenboot  “De Vlinderbalg”

Untitled             ZHH

Meevaren met “De Vlinderbalg” tijdens het inhalen van de Garnalenkoningin.

Hoogtepunt van Vlaggetjesdag is het binnenhalen van de Garnalenkoningin vanaf het Lauwersmeer. Zoutkampers en bezoekers van Vlaggetjesdag kunnen dit evenement meemaken door gratis mee te varen op een garnalenkotter. Helaas is dit meevaren op een kotter niet voor iedereen weggelegd, zoals voor ouderen en mindervaliden. Om hen toch mee te laten genieten van de intocht heeft Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp rondvaartboot “De Vlinderbalg” ingehuurd. (Oud) Inwoners van Zoutkamp die 55 jaar of ouder zijn en mindervaliden uit Zoutkamp kunnen gratis meevaren.  Tijdens de vaart wordt de opvarenden een kopje koffie en wat lekkers aangeboden. Verder is er aan boord een bar waar tegen betaling een hapje en drankje kan worden genuttigd. Mensen die niet onder de doelgroep vallen en niet in aanmerking komen voor een gratis kaart kunnen ook meevaren. Zij moeten bij het aan boord gaan een kaart bestellen voor €15,00.

De opstapkaarten kunt u bestellen door een mail te sturen naar info@pinksteren-zoutkamp.nl. Bij de bestelling graag naam, adres en telefoonnummer opgeven. U kunt de kaarten ook telefonisch bestellen bij Pieter Hoekstra, telefoonnummer 06 – 523 98 677. Mocht u mee willen varen, bestel uw kaarten vroegtijdig want het aantal plaatsen is beperkt. Heeft u nog vragen over het meevaren op “De Vlinderbalg, dan kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen.

Opstapplek is aan de Reitdiepskade in Zoutkamp, nabij Postma Palingrokerij. Degene die mee willen varen moeten op Pinkstermaandag 10 juni om 13:00 uur aanwezig zijn bij “De Vlinderbalg”. U moet wel in het bezit zijn van een opstapkaart. De afvaart is om 13:30 uur.

Vriendelijke groet,
Pieter Hoekstra
Secretaris Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp

TOP