[blockquote author=”Garnalenkoningin 2017 Adriana Helbig”]

Zoutkamp, 5 juni 2017

 

Geachte aanwezigen,

De vloot is vandaag mij, uw Garnalenkoningin, weer tegemoet gevaren. Het mooiste schip van de vloot bracht mij, samen met mijn hofhouding en vissersjongens, naar ons mooie Zoutkamp.

Als 57e Garnalenkoningin van de Zoutkamper vloot is het mij een eer hier voor u te staan en mijn jaarlijkse rede aangaande de visserij uit te spreken.

Laat me beginnen bij het voorjaar van 2016. De garnalenvisserij op de Nederlandse kust was wederom niet bijzonder, zodat veel van mijn vissers hun geluk beproefden voor de kust van Duitsland en Denemarken. Ondanks lage vangsten werd er met prijzen van acht tot tien euro per kilo toch verdiend op zee.

De prijzen bleven goed en kwamen het afgelopen jaar gemiddeld uit op
€ 7,75 per kilo. Dit goede jaar biedt mogelijkheden om te investeren en dat gebeurt dan ook door verschillende vissers van de Zoutkamper vloot. De HA50 van vader en zoon Vrieze kreeg een opknapbeurt en bevaart nu de Noordzee als ZK50. De Vriezes behoren hiermee weer tot de Zoutkamper vloot. Henk Steigstra van de ZK46, Michiel Broere van de ZK92 en Lammert Bolt van de ZK14 hebben een ander schip gekocht.
‘Import’ Zoutkamper Johan Jeeninga heeft de knoop doorgehakt en begint met een eigen kotter, de WR 126. En een van mijn vissers, Harrold Broere van de ZK5, gaat zelfs nieuw bouwen.

Al deze vissers wens ik veel succes!

Ook aan wal werd geïnvesteerd:
Garnalenhandel Telson en GPC Kant verhuisden naar een nieuw gezamenlijk pand in de haven van Lauwersoog.
Een maand later werd de ‘nieuwe’ haven van Lauwersoog, met onder andere een kadeverlenging van 200 meter, officieel geopend.
Het droogdok van Welgelegen in de haven van Lauwersoog zal verdwijnen. Dokmeester Johnny Jongeling heeft na 21 jaar voor de laatste keer de kranen opengedraaid. Namens mijn vissers dank voor alle verrichte diensten. Een nieuw tijdperk breekt nu aan met de scheepslift van Next Generation Shiplift BV in samenwerking met CIV Lauwerszee. Met deze imposante scheepslift kan Lauwersoog de komende jaren weer vooruit.
In Zoutkamp maakte het bedrijf Parlevliet & Van der Plas bekend dat Heiploeg Internationaal BV binnenkort fors wordt uitgebreid. Goed nieuws voor de werknemers en voor de regio.
Alle ondernemers wens ik vanaf deze plaats veel succes!

Door vijf vissers uit Zoutkamp is dit jaar een eigen garnaal in de markt gezet, Solt. Een garnaal zonder conserveringsmiddelen en met zo weinig mogelijk kilometers van het schip naar de klant. Kortom, een garnaal van deze tijd! Ook een bijpassend biertje is onderdeel van dit concept. Tijdens de Dag van de Garnaal werd dit nieuw biertje van Groninger bodem, genaamd Van Seeratt, gepresenteerd. Een mooi initiatief en ik wens de vissers van ‘Solt’ veel succes.

Positief nieuws voor mijn vissers is ook dat het Westgat gebaggerd gaat worden. Als dit gebeurd is, kunnen ook grotere vissersschepen de haven van Lauwersoog weer bereiken. De vissers verwachten hierdoor niet alleen meer verdiensten voor de afslag op Lauwersoog, maar ook verbeteringen op ecologisch gebied.

Ondanks al deze positieve ontwikkelingen blijven er ook zorgen.

Mijn vissers zijn van mening dat er niet naar hen en hun ervaringen in de praktijk geluisterd wordt. Dit heeft vice voorzitter Johan Rispens van de ZK18 doen besluiten zijn functie in het bestuur van Visserijvereniging Hulp in Nood op te zeggen. Ik respecteer zijn besluit, maar vind het tegelijk ook jammer en roep het bestuur van Hulp in Nood op vooral naar mijn vissers te blijven luisteren.

De discardban en windmolenparken hangen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van mijn vissers. De discardban, oftewel aanlandplicht die in 2019 van kracht wordt, vereist dat alle bijvangst aan land wordt gebracht, terwijl de vis als ze overboord gaat, nog een overlevingskans heeft. De zegsmannen van mijn vissers verliezen in de gesprekken met de instanties steeds meer terrein en doen water bij de wijn. Daarom hebben vissers zich in 2016 verenigd in de Stichting Eendracht maakt Kracht. Ik roep mijn vissers op om samen naar een oplossing te zoeken en tot een compromis te komen, zodat een jarenlang juridisch getouwtrek vermeden wordt. U in dit publiek roep ik op de petitie te tekenen op www.antidiscardban.eu.

Ook met betrekking tot de pulsvisserij op platvis maken mijn vissers zich grote zorgen. Een goed onderzoek naar de garnalenbestanden is er immers nog niet geweest. Ik dring erop aan dat de voorlieden hier nu gauw werk van maken om een mogelijke ecologische ramp te voorkomen.

Nu de prijs zo hoog is, hoor ik dat er ook veel vissers zijn die de kleine garnalen meenemen in plaats van deze terug te zetten in zee en dat er ook handelaren zijn die deze kleine garnaaltjes aannemen en verhandelen. Ik waarschuw jullie! Vissers en handelaren, let op uw zaak!

Dan de kwestie MSC. U heeft zeker de laatste zes van mijn voorgangsters in hun rede horen zeggen dat MSC binnen handbereik ligt. Ook ik zeg het nu weer, want na tien jaar bureaucratische rompslomp lijkt het eind nu in zicht. Ik spreek de hoop uit dat het MSC-certificaat er nu spoedig komt.

Maar niet alleen op visserijgebied waren er zorgen. Een van mijn vissers, Michiel Groefsema van de ZK21, werd het afgelopen jaar getroffen door leukemie en belandde voor lange tijd in het ziekenhuis. Grote zorgen voor zijn jonge gezin. Gelukkig is hij nu weer thuis en zien Michiel en zijn gezin de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ik en mijn vissers wensen hem veel sterkte en een voorspoedig verder herstel.

Naast alle zorgen en successen was er ook tijd voor ontspanning. Zoutkamp Beleeft ’t werd voor de vijfde keer georganiseerd. Een dag waarop vissers en truckers een sportieve onderlinge strijd leveren in en op het water en Zoutkamp en de garnaal nog weer eens extra op de kaart worden gezet.

Hiermee ben ik aan het eind van mijn rede en ik wil besluiten met u allen nog een plezierig Pinksterfeest te wensen en voor mijn vissers een behouden vaart en een goed garnalenjaar!

[/blockquote]