[blockquote author=””]

Geachte aanwezigen,

Bij dezen heet ik u van harte welkom, hier in de haven van Zoutkamp, het dorp dat al sinds oudsher bekend is vanwege zijn visserij, verwerking en handel van garnalen. De haven die elk jaar tijdens Pinksteren vol ligt met opgetuigde schepen die zich klaarmaken om op pinkstermaandag uit te varen om de nieuwe garnalenkoningin en haar hofhouding  binnen te halen.

Vandaag mocht ik als Koningin dit prachtige tafereel aanschouwen. Te midden van de Schotse Hooglanders, het prachtige Lauwersmeergebied, een opvarende slinger van feestelijke vissersschepen vol geamuseerde mensen die ons binnen halen. Een moment wat ik als een voorrecht ervaar; een moment waaruit blijkt  hoe hecht en coöperatief de visserij gemeenschap binnen Zoutkamp is.  Vlaggetjesdag;  een dag waar menig dorpeling en betrokkene  laten zien hoe groot de saamhorigheid is.

Wij verwelkomen u in een periode dat de lokale visserij nog steeds fel strijdt tegen de gevolgen van het aanwijzen van onze visgebieden als een Natura 2000 gebied. Verschillende strategieën om het gelijke doel te bereiken hebben helaas geleid tot verdeeldheid binnen de visserijgemeenschap. Het verlies van belangrijke visgronden is inmiddels een feit. Goed is te zien dat de verschillende partijen allen weerbaar gebleken zijn, waarbij ik vooral de strijdvaardigheid en vasthoudendheid van de Rousant wil noemen. Verweer gaat gepaard met juridische processen waar geld voor nodig is. Ik voorzie het begin van een periode waar het verzamelen van gelden om processen te voeren een centraal punt binnen de lokale belangenbehartiging zal worden. Het besef dat een juridisch verweer tegen de talloze bedreigingen die zullen opdoemen voor de visserij de toekomst zal zijn is op zijn plaats. Het is triest maar waar dat de visserman meer en meer gewend moet raken met het feit dat hij naast investeren in zijn schip steeds meer zal moeten investeren in een fonds om collectieve juridische processen te bekostigen.

Spreken wij over geld, dan is het verheugend vast te mogen stellen dat de vissersprijzen op dit moment zeer goed zijn. In feite zijn de prijzen veel te hoog voor een gezonde handel. De aanvoer is zeer gering en de situatie is daarmee allerminst gunstig. Wij moeten goed onder ogen zien dat een hoge prijs tot een verkleining van de markt zal leiden, iets wat voor grote problemen kan gaan zorgen als de hoeveelheden weer op peil komen en de prijzen naar een beduidend lager niveau dalen. Het is een kwestie van tijd en dan zal dit gebeuren. Ik spreek hierbij de hoop uit dat deze situatie zonder veel onnodige frustraties zal plaatsvinden. Het zijn de grillige cycli in de natuur die de mensen tot de uitersten beproeven.

De natuur der zee is zoals gezegd soms grillig. Niet alleen de vangst van garnalen kan erg wisselen, ook de zeebodem zelf is zeer veranderlijk. Het doorkruizen van het Westgat om de haven van Lauwersoog te bereiken wordt steeds moeilijker omdat het door verzanding steeds ondieper wordt. Te vrezen is dat het aanlopen van onze haven te zeer bemoeilijkt wordt. Wij hopen dat bestuurders inzien dat het behoud van de haventoegang van wezenlijk belang is, temeer nu wij gelukkig zien dat renovatie van de haven zelf inmiddels in volle gang is.

Duurzaamheid is tegenwoordig het begrip waarom alles lijkt te draaien. Ook de visserij ontkwam hier niet aan en sinds jaren wordt getracht een MSC keurmerk voor ecologisch duurzame visserij te verkrijgen. En het is niet alleen de commerciële druk van de supermarktketens die dit afdwingt. Een collectief van Nederlandse geleerden bestempelen onlangs de garnalenvisserij als de grootste bedreiging van de Waddenzee. Onderzoek naar de ware aard van onze visserij is meer dan ooit gewenst om alle bedenkingen tegemoet te komen.

Het is goed te zien dat de garnalenverwerkende bedrijven zich goed ontwikkelen. De werkgelegenheid in onze gemeenschap groeit hierdoor weer gestaagd. Wij wensen met name de machinale garnalenpellerij op Lauwersoog veel succes toe en hopen eens temeer dat deze gemeenschap zich presenteert als de innovator op garnalengebied.

Beste toehoorders, vol goede moed gaan wij het garnalenjaar tegemoet. Geniet van deze genoeglijke dag,  laat het een inspiratie zijn om samen bepaalde belangen te bereiken. Want als u een beetje beter wilt zijn; wees dan competitief. Als u exponentieel beter wilt zijn; wees dan coöperatief. Ik wens u allen dan ook een zeer voorspoedig  garnalenjaar toe.

[/blockquote]