Pinkstermaandag 28 mei 2012 wordt de nieuwe garnalenkoningin binnengehaald. Dit jaar is het de eer aan Lianne Bolt.

Lianne

Aankomst

vrachtwagen

 

[blockquote author=”Garnalenkoningin 2012 Lianne Bolt”]

Afscheidsrede donderdagmiddag Visserijmuseum

Geachte gewaardeerde aanwezigen,

Wij sluiten gezamenlijk een jaar af dat waarschijnlijk als een zeer goed garnalenjaar de geschiedenis in zal gaan. De natuur doseerde netjes de garnalenvangsten waardoor een goede prijs behouden bleef. Mijn vissers hebben hun bedrijven weer op orde kunnen brengen.

De pijn van het sluiten van de visgebieden in de Noordzeekustzone is dan ook nog niet gevoeld. Wij weten echter dat dit naderbij komt en zijn sporen zal trekken in de visserijwereld. Deze visserijgemeenschap heeft haar verweer door meerdere afgevaardigden voor de Raad van State gevoerd en wacht nog gespannen op de uitspraak. In de Staatscourant zijn onlangs echter de nadere details over deze visserijbeperking bekendgemaakt. De overheid tracht door manipulaties in de tekst overduidelijk de visserij nóg meer te benadelen door ook de reguliere visserij te weren in de gebieden die slechts met best beschikbare technieken te bevissen zijn. De Noordelijke Vissersverenigingen hebben hier onlangs protest tegen gemaakt.

De gevolgen van dit zogenaamde Vibeg akkoord zijn nog niet bewaarheid of de volgende discussie rond sluiting van visgebieden in de Waddenzee doet zich voor. Den Haag vraagt zich niet af of het afwachten van de gevolgen van de sluiting in de Noordzee niet raadzaam zou zijn. In dit nieuwe Viswad proces wordt de visserij wederom neergezet als een saneringsbehoeftige bedrijfstak. Slechts weinigen durven echter nog te beweren dat de garnalenvisserij debet zou zijn aan een slechte ecologie. De zee lijkt namelijk telkens weer in uitstekende conditie te zijn. Het is de beleving van een ongerepte zee dat als motief voor sluiting naar voren wordt gebracht. Het verbijstert mij te zien hoe maatschappelijke instanties de economische teruggang van anderen bepleiten ten gunste van hun ideologische wereldbeeld.

Het is goed te zien hoe de visserij zich tegenwoordig tezamen met de gevestigde handel verenigd in een daadkrachtige coalitie om haar belangen op de visgronden te verdedigen. Regionaal zouden meerdere partijen hun agenda’s op dit punt moeten synchroniseren om deze zaak kracht bij te zetten. Steunt uw centrale vertegenwoordiging in de Vissersbond en verdeelt u zich niet ten koste van uw slagkracht.

De afronding van het MSC keurmerk voor duurzame visserij vordert gestaagd. Een overwegend positief beeld is gegeven door het Engelse certificeringbureau. De Nederlandse Mededingings authoriteit zal dit jaar als laatste obstakel verschijnen voor een certificering van deze mooie visserij. Het doet mij goed te zien dat de Zoutkamper garnalenhandel wederom in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de voortgang op dit gebied.

De aandacht voor het zeemilieu leeft zeker ook onder de vissers, De Seewing van de gebroeders Seepma heeft zich afgelopen jaar diverse malen bewezen als een uitstekend innovatief milieuvriendelijk vistuig. Meerdere malen is dit tuig is dan ook terecht geprezen. Beste heren, mijn complimenten!

Het machinaal pellen van garnalen is allerminst een noviteit. Echter, het commercieel zinvol gebruiken van deze techniek is weinigen gelukt. Alles wijst erop dat deze pelactiviteiten nu eindelijk succesvol blijken. Moge uw ondernemersgeest en volharding van harte beloond en uw voorbeeld gevolgd worden.

De tumulteuze ontwikkelingen rond de haven Lauwersoog voltrekken zich op dit moment. Het zijn ontwikkelingen waarbij mijn vissers vrezen voor hun belangen in de haven. Moge het een ieder duidelijk zijn dat de visserij de levensader vormt van deze gemeenschap en dat het visserijbelang van de haven tot in het uiterste gerespecteerd dient te worden.

In het belang van het goed verlopen van deze processen is een ervaren bestuurder Douwe Holenga benoemd tot Aanjager Visserij Lauwersoog. Hij draagt de visserij een warm hart toe en heeft reeds blijk gegeven van goede ondersteuning aan de bestaande belangenbehartiging. Laat het versterken van de bestaande organisatievorm binnen de visserij het uitgangspunt blijven van dit aanjagerschap.

Als dieptepunt van dit jaar mag het opzettelijk verstoren van uw onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij op het zeeleven genoemd worden. Betaald door de overheid, de handel en de visserij is een ambitieuze studie opgezet die de onschuld van mijn vissers bewees ten aanzien van de ecologie. Het gunstige resultaat tot dusver zal als nietig verklaard kunnen worden, waardoor dit de verlening van een nieuwe visserij-vergunning door de minister in de weg zou kunnen staan. Wij wensen alle vissers de wijsheid toe de ware toedracht van onderzoeken goed te doorzien alvorens te handelen.

Als afsluiting van mijn jaar is het grootste compliment dat u toekomt ontvangen uit België, daar waar veruit de meeste van mijn garnalen genoten worden. Veel beter dan de Volendamse of de Zeeuwse garnaal werden de Groningse garnalen in een test uitgeroepen tot de schoonste en lekkerste van allemaal. Ik wens u toe dat u als garnalengemeenschap als welverdiende winnaar te voorschijn moge treden en spoedig de toekomstperspectieven krijgt waar u zo zeer recht op heeft.

[/blockquote]